BOSH RECHARGEABLE

BOSH RECHARGEABLE е точка-репетиција на секој БОШ. Toa е точка која се случува сама од себе со само мал физички напор за залет удолу кон планинската река Сифулајка.

  • Потребно за понесување со себе: Акумулирани замор и жештина за потопување во rechargeable студената вода и дух за дружба.
  • Потребно (незадолжително) за понесување со себе: Купачи костимчич, пешкир и тепалка за коњски муви.