БОШ RECHARGEABLE – Сифулајски острови

posted in: Учесници | 0

27Сифулајка п’лне! Сифулајка п’лне истрошана влажност на коажта, очте и ак’лут. П’лне и дуп’лнаве љубов, ќејф и топличко на душта. Она гу п’лне вирут, вирут а п’лне свежинта, свежинта на п’лне нас, ниа ѓи п’лниме ќесиинта су музика, пивце, к’лбаски, војчка и ваздух… И БОШ са п’лне су кувет и другарл’к.

Сифулајка не п’лне мобилни, таблети, бензин и п’ртуфели. Она п’лне батерии. Психосоматски батерии!