Лазар Дарковски “LINESCAPES” – акрил на платно

posted in: Учесници | 0

lazar100x100cm….”процесот на сликање на овие платна го заштитува авторот од неговиот сопствен ум и надворешните извори на хаос!” Досега има реализирано една самостојна изложба во Концепт 37, јуни 2014.