Mелани Дигит – “Монотонија” – Мултимедијална Инсталација

posted in: Учесници | 0

Мелани Дигит е моден дизајнер и мултимедијален уметник. Инспирација за инсталацијата е монотонијата во секојднвното живеење, репетитивноста на одредени општествени и психолошки појави и нивно естетизирање.